Uchwała nr IV/30/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 i 1693) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007) uchwala się, co następuje

Uchwała nr IV/30/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego dla Gminy Szubin w zakresie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 i 1693) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007) uchwala się, co następuje


pobierz uchwałę (319kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.372 z dnia 2019-01-09

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (4 stycznia 2019, 17:35:03)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (10 stycznia 2019, 08:17:47)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 294