Uchwała nr IV/24/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok.Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z § 68 ust. 1 uchwały Nr XLVIII/593/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 5490) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/24/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok.

Na podstawie art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z § 68 ust. 1 uchwały Nr XLVIII/593/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 5490) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (342kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (4 stycznia 2019, 17:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135