Uchwała nr III/18/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz.1588 i 1669), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073 ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629 i 1693 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/18/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz.1588 i 1669), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073 ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629 i 1693 ) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (263kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca VII/61/19.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.6462 z dnia 2018-12-12

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 grudnia 2018, 09:37:42)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 lutego 2020, 14:50:23)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319