Uchwała nr III/17/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629 i 1693) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/17/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000,1349 i 1432) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629 i 1693) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (258kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca IV/32/18
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.6461 z dnia 2018-12-12

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 grudnia 2018, 09:36:20)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 lutego 2020, 15:16:48)
Zmieniono: aktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351