Uchwała nr III/16/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 745) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. ( M. P. z 2018 r. poz. 1018) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/16/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 745) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. ( M. P. z 2018 r. poz. 1018) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (184kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.

Uchwała obowiązująca XIII/114/19.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.6460 z dnia 2018-12-12

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 grudnia 2018, 09:35:04)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (9 stycznia 2020, 15:25:25)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 469