Uchwała nr III/14/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/14/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (581kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca IV/26/18.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 6458 z dnia 2018-12-12

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 grudnia 2018, 08:47:13)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (20 lutego 2020, 08:16:03)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247