Uchwała nr XLVII/585/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 września 2018w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445,1588 i 1669), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M. P. 2018 r. poz. 745) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/585/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 września 2018


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445,1588 i 1669), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M. P. 2018 r. poz. 745) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (185kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.

Uchwała obowiązująca XII/106/19.

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (4 października 2018, 12:15:39)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (10 stycznia 2020, 09:45:33)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 664