Uchwała nr XLVII/583/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 września 2018w sprawie opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445, 1588 i 1669) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544 i 1629) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVII/583/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 września 2018


w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1445, 1588 i 1669) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544 i 1629) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (264kB) pdf

Uwaga!

uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca III/17/18.

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (4 października 2018, 12:13:09)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (20 lutego 2020, 08:25:41)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1181