Uchwała nr XLV/558/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 sierpnia 2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów, maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130 oraz art. 12 ust. 1,3,5,6 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLV/558/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 sierpnia 2018


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów, maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130 oraz art. 12 ust. 1,3,5,6 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) uchwala się co następuje:
pobierz uchwałę (184kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4116 z dnia 2018-08-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 sierpnia 2018, 15:57:00)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (31 sierpnia 2018, 15:32:17)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199