Uchwała nr XLV/557/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 sierpnia 2018w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994, 1000 i 1349) w związku z art. 50 ust. 5 i 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017 poz.1769 i 1985 oraz z 2018 poz.650 i 700) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/557/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 sierpnia 2018


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994, 1000 i 1349) w związku z art. 50 ust. 5 i 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017 poz.1769 i 1985 oraz z 2018 poz.650 i 700) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (186kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.

Uchwała obowiązująca XVI/155/20.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.4115 z dnia 2018-08-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 sierpnia 2018, 15:55:39)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (22 kwietnia 2020, 13:33:16)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249