Uchwała nr XLV/556/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 sierpnia 2018w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 6a ust. 11,12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 6 ust. 9. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/556/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 sierpnia 2018


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 6a ust. 11,12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 6 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 6 ust. 9. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (2623kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4114 z dnia 2018-08-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 sierpnia 2018, 15:53:40)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (31 sierpnia 2018, 15:25:55)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181