Uchwała nr XLV/554/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 6 sierpnia 2018w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLV/554/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 6 sierpnia 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Spółdzielczego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (7381kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4113 z dnia 2018-08-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (13 sierpnia 2018, 15:40:24)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (31 sierpnia 2018, 15:22:43)
Zmieniono: dodano odnośnik do Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207