Uchwała nr XLIV/553/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 14 czerwca 2018w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/553/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 14 czerwca 2018


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (626kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3216 z dnia 2018-06-21

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (19 czerwca 2018, 15:22:51)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (28 czerwca 2018, 08:50:54)
Zmieniono: Dodano odnośnik do dziennika urzędowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 268