Uchwała nr XLIII/543/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 maja 2018w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/543/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 maja 2018


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (595kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XLIV/553/18.Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2981 z dnia 2018-06-04

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (30 maja 2018, 13:40:33)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 lutego 2020, 14:52:02)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570