Uchwała nr XLIII/539/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 maja 2018zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 210 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/539/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 210 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (772kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
uchwała obowiązująca VIII/68/19.


Zmiana do uchwały nr XXXI/369/17.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2979 z dnia 2018-06-04

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (30 maja 2018, 13:23:57)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 lutego 2020, 14:40:12)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 212