Uchwała nr XLIII/535/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 24 maja 2018w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. poz.2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIII/535/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 maja 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Stare Miasto.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. poz.2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (4760kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2978 z dnia 2018-06-04

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (29 maja 2018, 17:26:57)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (13 czerwca 2018, 08:26:09)
Zmieniono: Dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 196