Uchwała nr XLII/529/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 16 kwietnia 2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/529/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na współfinansowanie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych przy udziale Gminy Szubin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (293kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2367 z dnia 2018-04-25

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 kwietnia 2018, 14:16:13)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (30 maja 2018, 09:35:50)
Zmieniono: Publikacja w Dz.W.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158