Uchwała nr XLII/528/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 16 kwietnia 2018w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232, z 2018r. poz. 130), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, po.1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/528/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232, z 2018r. poz. 130), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, po.1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88), uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (189kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2366 z dnia 2018-04-25

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 kwietnia 2018, 12:51:40)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (30 maja 2018, 09:00:12)
Zmieniono: Publikacja w Dz.W.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 259