Uchwała nr XLII/520/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 16 kwietnia 2018w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj.Kuj-Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/520/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 kwietnia 2018


w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Bydgoskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 uchwały nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj.Kuj-Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (198kB) pdf
pobierz załącznik (8223kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2363 z dnia 2018-04-25

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 kwietnia 2018, 11:56:27)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (30 maja 2018, 08:32:33)
Zmieniono: Publikacja w Dz.W.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 225