Uchwała nr XLI/508/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 15 marca 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2475) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/508/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 15 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2475) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (176kB) pdf

Zmiana do uchwały XVII/196/15.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 1468 z dnia 2018-03-26

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (23 marca 2018, 09:35:17)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (4 lipca 2018, 13:08:56)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237