Uchwała nr XL/504/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 lutego 2018uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 poz. 130) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/504/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 lutego 2018


uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 poz. 130) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (175kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 830 z dnia 2018-02-19

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 lutego 2018, 09:37:19)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (18 maja 2018, 15:23:15)
Zmieniono: Publikacja w Dz.W.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216