Uchwała nr XL/499/18Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 lutego 2018w sprawie utworzenia Żłobka "Kubuś Puchatek" w Szubinie oraz nadania mu statutu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/499/18
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 lutego 2018


w sprawie utworzenia Żłobka "Kubuś Puchatek" w Szubinie oraz nadania mu statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (279kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 834 z dnia 2018-02-19

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 lutego 2018, 09:11:32)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (18 maja 2018, 15:12:04)
Zmieniono: Publikacja w Dz.W.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299