Uchwała nr XXXIX/491/17Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/491/17
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (686kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca VIII/68/19.

Zmiana do uchwały XXXI/369/17.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 281 z dnia 2018-01-10

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 stycznia 2018, 14:30:53)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (17 czerwca 2020, 08:36:46)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209