Uchwała nr XXXVIII/482/17Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 listopada 2017w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2018.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz.487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 roku poz. 224 ze zm.) oraz uchwały nr LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/482/17
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz.487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 roku poz. 224 ze zm.) oraz uchwały nr LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025 uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (498kB) pdf

Uchwała zmieniająca nr XLIII/536/18
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (4 grudnia 2017, 15:50:08)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (29 maja 2018, 17:54:13)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 273