Uchwała nr XXXVIII/479/17Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz 1920 i 1954 oraz z 2017r. poz. 730 i 60) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/479/17
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szubin, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, poz 1920 i 1954 oraz z 2017r. poz. 730 i 60) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (273kB) pdf

Zmiana do uchwały Nr XXIV/181/12.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4987 z dnia 2017-12-06

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (4 grudnia 2017, 15:45:29)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 lipca 2018, 14:36:42)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 374