Uchwała nr XXXVII/475/17Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 października 2017zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579 i 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/475/17
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 października 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579 i 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwala się, co następuje:Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (2 listopada 2017, 11:11:54)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 lipca 2018, 14:21:45)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237