Uchwała nr XXXVI/461/17Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 września 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/461/17
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 września 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60 ) uchwala się, co następuje:
Zmiana do uchwały Nr XXVIII/341/16
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3843 z dnia 2017-10-06

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (5 października 2017, 20:11:47)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (2 lipca 2018, 09:35:41)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379