Uchwała nr XXVII/335/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 grudnia 2016w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/335/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) uchwala się, co następuje:Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2016, 12:19:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265