Uchwała nr XXVII/333/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 grudnia 2016w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 oraz 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/333/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 oraz 1579) uchwala się, co następuje:Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2016, 12:13:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235