Uchwała nr XXVII/330/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 grudnia 2016w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 80 ust. 4 i art 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 195, 668 i 1010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/330/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szubin przez inne niż Gmina Szubin osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 80 ust. 4 i art 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 195, 668 i 1010) uchwala się, co następuje:
Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XLIII/543/18.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4797 z dnia 2016-12-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2016, 12:05:42)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 lutego 2020, 15:02:49)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 349