Uchwała nr XXVII/327/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 8 grudnia 2016w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi KulturyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016r. poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/327/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 grudnia 2016


w sprawie nadania statutu Szubińskiemu Domowi Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 i 1579) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016r. poz. 1020) uchwala się, co następuje:Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4796 z dnia 2016-12-16

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2016, 11:49:56)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (1 marca 2017, 08:08:39)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 511