Uchwała nr XXVI/320/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 3 listopada 2016w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Szubinie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowychNa podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 ust. 9 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/320/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Szubinie obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej jednostek oświatowych

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 5 ust. 9 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (178kB) pdf

Uchwała zmieniająca XXXIX/490/17.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 listopada 2016, 17:45:14)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 lipca 2018, 15:24:11)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176