Uchwała nr XXVI/318/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 3 listopada 2016w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/318/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. 2016 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (207kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XXXVII/472/17.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3927 z dnia 2016-11-10

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 listopada 2016, 17:42:05)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (3 marca 2020, 11:15:21)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 633