Uchwała nr XXVI/317/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 3 listopada 2016w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/317/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2016 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 979) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (185kB) pdfUwaga!!

Akt uchylony przez uchwałę Nr XXVII/337/16 pobierz uchwałęUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3926 z dnia 2016-11-10

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 listopada 2016, 17:39:01)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (15 marca 2017, 11:41:44)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 372