Uchwała nr XXVI/314/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 3 listopada 2016w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i poz. 1505) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/314/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i poz. 1505) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (3969kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4903 z dnia 2016-12-28

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 listopada 2016, 17:33:25)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (28 lutego 2017, 10:26:45)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 576