Uchwała nr XXV/309/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 września 2016w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197,1269, 1311,1649,1923,1932,2184 z 2016 r. poz. 195,615,846 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/309/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2016


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617), art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197,1269, 1311,1649,1923,1932,2184 z 2016 r. poz. 195,615,846 ) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (267kB) pdf
Uwaga!!

Akt uchylony uchwałą Nr XXIX/358/17 pobierz uchwałęUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3434 z dnia 2016-10-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 października 2016, 13:55:29)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (27 marca 2017, 11:54:21)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 310