Uchwała nr XXV/308/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 września 2016w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774, 1777 oraz z 2016r. poz. 65 i 1250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/308/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2016


w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774, 1777 oraz z 2016r. poz. 65 i 1250) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (189kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3433 z dnia 2016-10-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 października 2016, 13:54:08)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (27 lutego 2017, 15:09:48)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 424