Uchwała nr XXV/304/16Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 29 września 2016w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w SzubinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 i 908 oraz z 2013r. poz. 829) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016r. poz. 1020) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/304/16
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2016


w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642 i 908 oraz z 2013r. poz. 829) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016r. poz. 1020) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (196kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3430 z dnia 2016-10-11

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (7 października 2016, 13:47:20)

Ostatnia zmiana: Martyna Katka (27 lutego 2017, 15:02:17)
Zmieniono: dodano odnośnik do dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366