Uchwała nr XVII/203/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146 , 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358 ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/203/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146 , 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358 ) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwala się, co następuje:


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (8 stycznia 2016, 18:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298