Uchwała nr XVI/160/15Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 26 listopada 2015w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Grzeczna Panna, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/160/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grzeczna Panna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz § 81 ust. 2 Statutu Gminy Szubin uchwalonego uchwałą nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 2475), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Grzeczna Panna, uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (220kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XVIII/225/16.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4351 z dnia 2015-12-15

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (4 grudnia 2015, 10:16:57)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 maja 2020, 08:40:42)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 394