Uchwała nr III/16/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146 i 1626) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 i 1736; z 2014r. poz. 1127) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/16/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146 i 1626) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 i 1736; z 2014r. poz. 1127) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (847kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 stycznia 2015, 08:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418