Uchwała nr III/13/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2014w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000,- zł, położonej w obrębie Małe RudyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 25 ust. 1 i 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822 i 906) oraz § 3 ust. 3 uchwały nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 54, poz. 901 i 902) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/13/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000,- zł, położonej w obrębie Małe Rudy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 25 ust. 1 i 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822 i 906) oraz § 3 ust. 3 uchwały nr XXXIV/280/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 54, poz. 901 i 902) uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (169kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 stycznia 2015, 08:12:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422