Uchwała nr III/10/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2014w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2015Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i 1188) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124) oraz uchwały LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025 uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/10/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822 i 1188) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124) oraz uchwały LII/413/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025 uchwala się, co następuje:


pobierz uchwałę (474kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 stycznia 2015, 08:06:52)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (19 stycznia 2015, 09:15:58)
Zmieniono: zmieniono plik pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 554