Uchwała nr II/8/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 10 grudnia 2014w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Szubin wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z siedzibą w Nakle nad NoteciąNa podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 7 ust. 2 i § 8 ust. 4 Statutu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin (Dz. Urz. Woj. Byd. z 1998r. Nr 8, poz. 37) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/8/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 grudnia 2014


w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Szubin wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z siedzibą w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 7 ust. 2 i § 8 ust. 4 Statutu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin (Dz. Urz. Woj. Byd. z 1998r. Nr 8, poz. 37) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (174kB) pdf


Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca VI/48/19.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2014, 10:47:02)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (19 lutego 2020, 15:02:47)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 453