Uchwała nr II/5/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 5 grudnia 2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza SzubinaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1050 i 1218 oraz z 2014 r. poz. 958) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/5/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Szubina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1050 i 1218 oraz z 2014 r. poz. 958) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (173kB) pdf

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.
Uchwała obowiązująca XLIV/550/18.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2014, 10:42:21)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (21 lutego 2020, 14:56:27)
Zmieniono: zaktualizowano informację.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 500