Uchwała nr I/2/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w SzubinieNa podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z § 12 ust.1 uchwały nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/2/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Szubinie

Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z § 12 ust.1 uchwały nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (174kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (15 grudnia 2014, 10:35:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446