Uchwała nr LIII/422/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 13 listopada 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 i 1736; z 2014r. poz. 1127) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/422/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 13 listopada 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 i 1736; z 2014r. poz. 1127) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (880kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (27 listopada 2014, 15:00:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458