Uchwała nr LII/412/14Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 28 października 2014w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala sie, co następuje:

Uchwała nr LII/412/14
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 28 października 2014


w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szubin”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala sie, co następuje:
pobierz uchwałę (2724kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (6 listopada 2014, 15:14:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2326