Uchwała nr XLII/319/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2013w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy SzubinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/319/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (772kB) pdf

Uchwała zmieniająca XV/137/19.
Uchwała zmieniająca XIV/125/19.
Uchwała zmieniająca XIII/118/19.
Uchwała zmieniająca XII/107/19.
Uchwała zmieniająca XI/100/19.
Uchwała zmieniająca X/89/19.
Uchwała zmieniająca IX/80/19
Uchwała zmieniająca VII/63/19.
Uchwała zmieniająca V/46/19.
Uchwała zmieniająca IV/33/18.
Uchwała zmieniająca III/19/18.
Uchwała zmieniająca XLVIII/594/18.
Uchwała zmieniająca XLVII/587/18.
Uchwała zmieniająca XLVI/574/18.
Uchwała zmieniająca XLIII/544/18.
Uchwała zmieniająca XLIV/551/18.
Uchwała zmieniająca XLII/533/18.
Uchwała zmieniająca XLI/517/18.
Uchwała zmieniająca XL/505/18.
Uchwała zmieniająca XXXVI/462/17.
Uchwała zmieniająca XXXVII/475/17.
Uchwała zmieniająca XXXVIII/484/17.
Uchwała zmieniająca XXXIX/486/17.
Uchwała zmieniająca XXXIX/498/17.

Uwaga!

Uchwała utraciła moc.

Uchwała obowiązująca XV/127/19.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 stycznia 2014, 09:10:20)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Łuczak (10 stycznia 2020, 12:04:24)
Zmieniono: dodano odnośnik do uchwały zmieniającej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 945