Uchwała nr XLII/316/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 30 grudnia 2013w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroliNa podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z § 66 ust. 3 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1534 z 2012 r.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLII/316/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadzenia doraźnej kontroli

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z § 66 ust. 3 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1534 z 2012 r.) uchwala się, co następuje:
pobierz uchwałę (72kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (3 stycznia 2014, 09:03:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709